Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

99 zł 85.59 zł

Przemysław Kledzik


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611956
Rok wydania: 2019

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej.

Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej mierze skoncentrowana jest na art. 156 § 1 i 2 kpa. Jednak dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji bądź jej brak w praktyce stosowania prawa nie ogranicza się do kwestii ziszczenia się – bądź nie – przesłanek określonych w tych przepisach.

Na obiektywną możliwość prowadzenia postępowania oraz rozstrzygania w przedmiotowym trybie nadzwyczajnym, w szczególności o nieważności weryfikowanej decyzji administracyjnej, może wpływać wiele okoliczności zdeterminowanych przepisami prawa. Okoliczności te stanowią pewien konglomerat prawnych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podstawowym przedmiotem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie i klasyfikacja wskazanych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji, a także analiza ich charakteru prawnego.