Prawo a niepełnosprawność

Prawo a niepełnosprawność

99 zł 85.81 zł

Bosak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325573478
Rok wydania: 2015

Prawo a niepełnosprawność wybrane aspekty

Publikacja stanowi zbiór referatów mających na celu zwrócenie uwagi na wieloaspektowość oraz aktualność korelacji prawa z zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności. Książka została podzielona na cztery części. Pierwszy rozdział obejmuje generalne uwagi na temat samego pojęcia niepełnosprawności, natomiast w drugim dominują rozważania dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych. Jest to kwestia o tyle istotna, że w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności stosuje się, oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, także przepisy szczególne. Ponadto niezwykle ważnym aspektem poruszanym w publikacji są szczególne metody aktywizacji. Trzeci rozdział został poświęcony niepełnosprawności w kontekście innych gałęzi prawa. Rozdział czwarty dotyczy rozwiązań prawnych w zakresie osób niepełnosprawnych w innych krajach. Daje on pewną perspektywę badawczą niekoniecznie znaną w Polsce.