Nauka administracji i prawa administracyjnego Cieślak, Zimmermann

 1. Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
  Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
  Książka z prawa administracyjnego omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:- pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyj ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326486548 Autor: Podręcznik prawo
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ustrojowe Prawo administracyjne
  Ustrojowe Prawo administracyjne
  Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605151 Autor: Jacek Jagielski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
  Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
  Książka z prawa administracyjnego wyd. Wolters przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publiczn ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072540 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 4. Legislacja administracyjna Mazuryk Kaczocha
  Legislacja administracyjna Mazuryk Kaczocha
  W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego – z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych – oraz prawa miejsco ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604949 Autor: Repetytorium Podręcznik prawo
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo administracyjne Zimmermann
  Prawo administracyjne Zimmermann
  Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245098 Autor: Jan Zimmermann
  Wolters Kluwer Polska
 6. Zarys prawa administracyjnego
  Zarys prawa administracyjnego
  Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania admi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599379 Autor: Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna
  C.H. Beck
 7. Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
  Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
  Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnos ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788372858535 Autor: Ochendowski Eugeniusz
  Wydawnictwo TNOiK
 8. Prawo administracyjne materialne
  Prawo administracyjne materialne
  Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji p ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380925656 Autor: Małgorzata Stahl
  Wolters Kluwer Polska
 9. Nauka administracji Cieślak Zbigniew
  Nauka administracji Cieślak Zbigniew
  Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381070393 Autor: Bukowska Joanna
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
  Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
  Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – oprac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580168 Autor: Repetytoria Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck