Nauka administracji i prawa administracyjnego Cieślak, Zimmermann

 1. Prawo administracyjne materialne
  Prawo administracyjne materialne
  Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji p ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380925656 Autor: Małgorzata Stahl
  Wolters Kluwer Polska
 2. Nauka administracji Cieślak Zbigniew
  Nauka administracji Cieślak Zbigniew
  Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381070393 Autor: Bukowska Joanna
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo administracyjne Zimmermann
  Prawo administracyjne Zimmermann
  Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów praw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245098 Autor: Jan Aleksander Zimmermann
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
  Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
  Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeże ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286473 Autor: Gacka Asiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
  Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
  Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu u ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072540 Autor: Wierzbowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
  Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
  Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin pra ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326486548 Autor: Małgorzata Stahl
  Wolters Kluwer Polska
 7. Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć
  Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć
  Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wob ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788360631324 Autor: Jan Boć
  Kolonia Limited - Wrocław
 8. Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski
  Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski
  Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788360631461 Autor: Korczak Jerzy
  Kolonia Limited - Wrocław
 9. Prawo administracyjne Zdyb
  Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego
  Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w ni ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380923614 Autor: Monika Augustyniak
  Wolters Kluwer Polska
 10. Nauka administracji Boć
  Nauka administracji Boć
  Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują administrację publiczną jako funkcję polegającą na wykonywan ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788360631416 Autor: Jan Boć
  Kolonia Limited - Wrocław