Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

79 zł 60.83 zł

Podręcznik prawo


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326486548
Rok wydania: 2016

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego

Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Szóste wydanie książki uwzględnia zmiany nowelizacji ustaw o samorządzie województwa, samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym, dotyczące m.in. takich kwestii jak: współdziałanie gmin i powiatów, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, związki metropolitalne, prawo do informacji publicznej.
W książce omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego, takie jak:
- geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego,
- zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji,
- źródła prawa administracyjnego,
- ustrój administracji państwowej i samorządowej,
- kontrola administracji publicznej, a także zasady i zagadnienia nieomówione dotychczas w literaturze, np. zasada ochrony godności człowieka w działaniu administracji, zasada solidarności społecznej i dobrej administracji.

Stan prawny: 15 kwietnia 2016 r.