Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz 2019 Machała Sarbiński
Bestseller

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz 2019 Machała Sarbiński

299 zł 222.92 zł

Komentarze praktyczne


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603928
Rok wydania: 2019

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex

Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zaproponowanie rozwiązań kwestii spornych, a z drugiej – przedstawienie spójnego spojrzenia na omawianą materię normatywną. Komentarz zawiera obszerne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:
pojęcia przedmiotu prawa autorskiego,
statusu twórcy,
regulacji dotyczących umów prawnoautorskich,
odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych.
W komentarzu poddano pogłębionej, krytycznej analizie nie tylko przepisy prawa, lecz także – niejednokrotnie mało konsekwentne – orzecznictwo (w tym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).