Prawo autorskie Prawo patentowe

 1. Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej
  Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej Jak znani i sławni chronią swoje prawa
  Myszka Miki, Star Wars, Christian Louboutin, Andy Warhol to tylko niektóre z ikon popkultury wybrane przez autorkę w celu pokazania, w jaki sposób regulacje prawne – czasem sprytnie zinterpretowane – prz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381601559 Autor: Grzybczyk Katarzyna
  Wolters Kluwer
 2. Kochani krwiopijce Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce
  Kochani krwiopijce Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce
  Książka Kochani krwiopijce! Własność´ literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce jest pierwszą pracą całościowo przedstawiającą problematykę własności literackiej i praw autorów na ziemia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788324234493 Autor: Święćkowska Teresa
  Universitas
 3. Własność intelektualna w Internecie
  Własność intelektualna w Internecie
  Niniejsza publikacja dotyczy ochrony własności intelektualnej w Internecie. Przedstawia zagadnienie w ujęciu prawnym i praktycznym. Ze względu na rozległość i złożoność obszaru badań, a także aktua ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788373068063 Autor: Żak Dariusz
  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 4. Zarządzanie własnością intelektualną
  Zarządzanie własnością intelektualną Syndrom marchewki
  Autor zajmuje się sprawami administrowania własnością intelektualną od wielu lat. Jest członkiem trzech instytucji mających siedzibę w Szwajcarii. Autor ponadto nawiązał bliską współpracę z WIPO. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788301178390 Autor: Zaleski Jacek
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 5. Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych
  Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych
  Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, w jaki sposób n ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365648617 Autor: Tomczyk Sławomir
  edu Libri
 6. Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
  Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
  Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wprowadzona ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246811 Autor: Agnieszka Sztoldman
  Wolters Kluwer Polska
 7. Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym
  Przedmiot prawa autorskiego utwór w ujęciu kognitywnym
  W książce przedstawiono niezwykle doniosłą teoretycznie i praktycznie problematykę pojęcia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kontekście pytania o granice prawnoautorsk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380856882 Autor: Nowak Gruca Aleksandra
  Difin
 8. Prawo patentowe
  Prawo patentowe
  Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074971 Autor: Michał du Vall
  Wolters Kluwer Polska
 9. Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
  Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego
  Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i dokt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284639 Autor: Błaszczyk Cezary
  C.H. Beck
 10. Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
  Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego
  Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.:- wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury; – jakie do ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381243001 Autor: Chwalba Jakub
  Wolters Kluwer