Prawo bankowe Ofiarski zasady organizacji i funkcjonowania banków

 1. Bankowe konsorcjum kredytowe
  Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych
  W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984355 Autor: Beata Paxford
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Przewodnik frankowicza
  Przewodnik frankowicza na przykładach z orzecznictwa sądowego
  Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różn ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874175 Autor: Jacek Czabański
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-kredytowych Komentarze Iuris
  Ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-kredytowych Komentarze Iuris
  Podstawą normatywną działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa ta normując zasady ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363985 Autor: Pawełczyk Mirosław
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 4. Wykładnia umowy o kredyt bankowy
  Wykładnia umowy o kredyt bankowy. Komentarz praktyczny z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (SOKiK, SO, SA i SN oraz TSUE i decyzji UOKiKU) Kredyt denominowany. Przykłady klauzul niedozwolonych
  Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego denominowanego. Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolo ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984355 Autor: Beata Paxford
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska
  Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska Beck
  Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325598976 Autor: Marta Stanisławska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka
  Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Niniejsza ustawa określa zasady świadczenia usług płatnicz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985635 Autor: Michał Grabowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo bankowe
  Bankowe terminowe umowy walutowe
  W książce omówiono przyczyny, zakres i metody ochrony klienta, który zawiera z bankiem terminową umowę walutową. W szczególności przedstawiono sytuację klientów banków w zakresie umów już zawartyc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874250 Autor: Mariusz Korpalski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
  Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
  Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599010 Autor: Rafał Sura
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo Bankowe Ofiarski
  Prawo Bankowe Ofiarski
  Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381070003 Autor: Zbigniew Ofiarski
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim
  Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck Stan prawny 5 czerwca 2019 roku
  Książka zawiera zmiany:Prawo bankowe7.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych inny ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582964 Autor: Twoje Prawo
  C.H. Beck