Prawo Bankowe Ofiarski zasady organizacji i funkcjonowania banków

Zbigniew Ofiarski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381070003
Rok wydania: 2017

Prawo Bankowe Ofiarski zasady organizacji i funkcjonowania banków

Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych. Ponadto szczegółowo prezentuje rozwiązania prawne tworzące system bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego.
W piątym wydaniu książki Prawo bankowe - poszerzonym i zaktualizowanym - opisano nie tylko istotnie zmieniony stan ustawodawstwa bankowego, ale również praktykę bankową wzbogaconą o doświadczenia zebrane z kryzysu finansowego, którego skutki są zauważalne w obecnym funkcjonowaniu sektora bankowego. Obok zagadnień dotyczących organizacji i zasad prowadzenia działalności bankowej, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych przedstawiono m.in.:
- problematykę nadzoru bankowego - mikroostrożnościowego, skonsolidowanego, uzupełniającego, a także jego najnowszej formy w postaci nadzoru makroostrożnościowego,
- zadania Narodowego Banku Polskiego,
- nowe zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujące od 2016 r.,
- zmieniony zakres działania Komitetu Stabilności Finansowej,
- nowe poziomy integracji działalności banków spółdzielczych (np. zasady tworzenia zrzeszenia zintegrowanego oraz systemów ochrony),
- kolejne etapy ewolucji form nadzwyczajnej pomocy dla banków, będące efektem doświadczeń z okresu kryzysu finansowego z lat 2008-2009, w tym zmienione od 2016 r. zasady dokapitalizowania instytucji finansowych i ich ewentualnej rekapitalizacji, a także reguły stosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej.