Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Prawo Budowlane
  Prawo Budowlane
  Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587396 Autor: Anna Kornecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. MERITUM Inwestycje budowlane
  MERITUM Inwestycje budowlane Stan prawny 1 marca 2019 roku
  Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602730 Autor: Ewa Boguta
  Wolters Kluwer Polska
 3. Warunki techniczne oraz procedury budowlane
  Warunki techniczne oraz procedury budowlane Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604864 Autor: Michał Bursztynowicz
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo budowlane Komentarz
  Prawo budowlane Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz fa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245661 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Decyzje środowiskowe
  Decyzje środowiskowe
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jaki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288552 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej t ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288958 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego praktyczny poradnik wzory uchwał i zarządzeń z suplementem elektronicznym
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046561 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 8. Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publi ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380924031 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer
 9. Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezen ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576929 Autor: Okolski Dariusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydan ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588151 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck