Prawo budowlane komentarz 2018 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym)
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046561 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 2. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej t ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288958 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo budowlane Komentarz
  Prawo budowlane Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz fa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245661 Autor: Wierzbowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 4. Decyzje środowiskowe
  Decyzje środowiskowe Opinie i uzgodnienia
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jaki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288552 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezen ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576929 Autor: Okolski Dariusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydan ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588151 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publi ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380924031 Autor: Despot Mładanowicz Arkadiusz
  Wolters Kluwer
 8. Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz
  Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz
  Komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które wes ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072588 Autor: Kisilowska Helena
  Wolters Kluwer
 9. Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920538 Autor: Dziedzic Bukowska Joanna
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Praktyczny Komentarz z wzorami pism i umów
  Komentarz zawiera omówienie przepisów z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z tekstem podstawowych aktów prawnych oraz wzorami pism i umowy na usługi.\r\nAnalizowana usta ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363886 Autor: Kania Michał
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris