Prawo budowlane komentarz 2020 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Prawo Budowlane
  Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów
  Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587396 Autor: Anna Kornecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo budowlane proces inwestycyjny po zmianach
  Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach
  Nowelizacja prawa budowlanego 2020 - analiza zmian i ich wpływ na proces inwestycyjny z uwzględnieniem regulacji COVID-19. Opracowanie prezentuje zmiany w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane dokonane no ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381987677 Autor: Dagmara Kafar
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, mające na wz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980531 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Decyzje środowiskowe
  Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381585307 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. MERITUM Inwestycje budowlane
  MERITUM Inwestycje budowlane Omówienie realizacji inwestycji budowlanych
  Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602730 Autor: Ewa Boguta
  Wolters Kluwer Polska
 6. Proces inwestycji budowlanych
  Proces inwestycji budowlanych
  Książka zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakr ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326492594 Autor: Alicja Plucińska Filipowicz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
  Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
  W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381243810 Autor: Ewa Stefańska
  Wolters Kluwer Polska
 8. Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego
  Tworzenie aktów prawa miejscowego Beck
  Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, a także załączników zawierających praktyczne informacje, które mogą okazać się przydatne w procesie stanowienia prawa. W rozdziale pierwszym – Zasady ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381280801 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Procedury geodezyjno prawne
  Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości
  Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej i sądów, do kompetencji których należy orzecznictwo w sprawach ustalania przebiegu granic i podziałów nieruchomości. Dla adw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870320 Autor: Dariusz Felcenloben
  Wolters Kluwer Polska
 10. Proces inwestycyjny
  Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych Aspekty prawnośrodowiskowe
  Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dotyczącyc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609203 Autor: Marcin Pchałek
  Wolters Kluwer Polska