Prawo budowlane komentarz 2020 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Kolejne, 10. wydanie komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381986045 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo budowlane Komentarz
  Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski
  W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy praw ...
  Wydanie: 2021 Isbn: 9788381245661 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o muzeach Komentarz
  Ustawa o muzeach Komentarz
  ...
  Wydanie: 2021 Isbn: 9788382350647 Autor: Adam Barbasiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Kolejne, 10. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.199 ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788325572624 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo budowlane Komentarz Lex
  Prawo budowlane Komentarz Lex 2021
  W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy praw ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788326432323 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz Beck
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Przedmiotowa ustawa reguluje zagadnienia dotycząc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381987189 Autor: Katarzyna Zalasińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo budowlane 2018
  Prawo budowlane 2021 z komentarzem praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości
  Pozycja zawiera aktualną ustawę Prawo budowlane wraz z komentarzem. Stanowi omówienie najważniejszych zmian w przepisach ważnych dla zarządców nieruchomości. W przystępny i praktyczny sposób pozwala z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788326975202 Autor: Puch Paweł
  Wiedza i Praktyka
 8. Prawo Budowlane
  Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów
  Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587396 Autor: Anna Kornecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego
  Tworzenie aktów prawa miejscowego Beck
  Działalność legislacyjna organów administracyjnych to jedna z ich podstawowych czynności. Każdy z mieszkańców funkcjonuje w swojej gminie według reguł i zasad które zostały określone w uchwałach l ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381280801 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Decyzje środowiskowe
  Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381585307 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck