Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Warunki techniczne oraz procedury budowlane
  Warunki techniczne oraz procedury budowlane Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604864 Autor: Michał Bursztynowicz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo Budowlane
  Prawo Budowlane
  Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587396 Autor: Anna Kornecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej t ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288958 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. MERITUM Inwestycje budowlane
  MERITUM Inwestycje budowlane Stan prawny 1 marca 2019 roku
  Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602730 Autor: Ewa Boguta
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo budowlane Komentarz
  Prawo budowlane Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz fa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245661 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Decyzje środowiskowe
  Decyzje środowiskowe
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jaki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288552 Autor: Anna Siwkowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego praktyczny poradnik wzory uchwał i zarządzeń z suplementem elektronicznym
  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówk ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046561 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 8. Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
  Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publi ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380924031 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer
 9. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydan ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588151 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
  Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
  W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381243810 Autor: Ewa Stefańska
  Wolters Kluwer Polska