Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Nieruchomości zbiór ujednoliconych przepisów
  Nieruchomości zbiór ujednoliconych przepisów
  Książka obejmuje teksty najważniejszych ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych dotyczących nieruchomości wg stanu prawnego na dzień 6 lutego 2006 r. W opracowaniu zawarto aktualne przep ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8389604779 Autor: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
 2. Prawo budowlane Zbiór ujednoliconych przepisów
  Prawo budowlane Zbiór ujednoliconych przepisów
  W wydawnictwie znajdują się akty wykonawcze obejmujące warunki i wymagania, które powinni znać uczestnicy procesu budowlanego tj. inwestorzy z inspektoratu nadzoru inwestycyjnego; projektanci architektury, ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8389604604 Autor:
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
 3. Prawo budowlane zbiór ujednoliconych przepisów
  Prawo budowlane zbiór ujednoliconych przepisów Stan prawny na dzień 22 lipca 2008 r
  Książka zawiera znowelizowany aktualny tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze dotyczące obiektów budowlanych, ich usytuowania i warunków technicznych podłączenia do medi ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8361230649 Autor:
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
 4. Ustawy lokalowe z komentarzem
 5. Prawo budowlane Przepisy i komentarz
  Prawo budowlane Przepisy i komentarz
  Książka poświęcona jest problematyce prawnej budownictwa, uregulowanej w ustawie z dnia 7 lipca 2004 r. prawo budowlane, wielokrotnie już nowelizowanej. W komentarzu zostały wyjaśnione zagadnienia związ ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345841 Autor: Edward Radziszewski
  LexisNexis Polska
 6. Prawo budowlane
  Prawo budowlane
  Oddawany do rąk Czytelników zbiór zawiera orzeczenia z zakresu prawa budowlanego wydane przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, działające od 1 stycznia 2004 r. w dwuinsta ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376201290 Autor: Andrzej Gliniecki
  LexisNexis Polska
 7. Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości
  Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości
  Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości to jedyne opracowanie poświęcone prawniczej analizie funkcjonowania profesjonalistów związanych z obsługą rynku nieruchomości, takich jak: rzeczoznawcy ma ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376201115 Autor: Stanisław Kalus
  LexisNexis Polska
 8. Warunki techniczne i usytuowanie budynków Zagadnienia admistracyjnoprawne
 9. Prawo budowlane Ustawa o wyrobach budowlanych przepisy wykonawcze
 10. Prawo budowlane
  Prawo budowlane
  ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8374261161 Autor: Zespół ODDK
  Wydawnictwo ODDK