Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych
  Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych
  Opracowanie zawiera analizę problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania przepisów ustawy o VAT (rozdział II), ustaw o podatkach dochodowych ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8374261765 Autor: Marcin Jamroży
  Wydawnictwo ODDK
 2. Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
  Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
  Podręcznik przekazuje wiedzę niezbędną do skutecznego i efektywnego zarządzania procesami i uczestnikami realizującymi przedsięwzięcie budowlane. Zawiera zbiór informacji pozwalający uporządkować fu ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788375610789 Autor: Eric Stockes
  Poltext Wydawnictwo
 3. Budowa domu
  Budowa domu Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Wspieranie termomodernizacji i remontów.Świadectwa energetyczne
  W książce omówiono prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesje na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodrenizacji i remontów, świadectwa energetyczne. ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788387534714 Autor: Tadeusz Fijałkowski
  Wydawnictwo WGP
 4. Nieruchomości Leksykon pojęć i definicji
  Nieruchomości Leksykon pojęć i definicji
  Opracowanie Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji dotyczy szeroko rozumianej problematyki nieruchomości. Zebrano i opracowano terminy, definicje, pojęcia związane z nieruchomościami w formie alfabety ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8375264005 Autor: Piotr Wancke
  Wolters Kluwer Polska
 5. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
  Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
  W pracy, prócz zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowego na rynku usług budowlanych, omówiono przede wszystkim kwestie dotyczące budżetowania w zarządzaniu takim rodzajem przedsi ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376950365 Autor: Roman Kotapski
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 6. Nowe regulacje procesu inwestycyjno - budowlanego
  Nowe regulacje procesu inwestycyjno - budowlanego
  Regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego stanowi przykład ingerencji administracji publicznej w sferę praw jednostki. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych opracowań, jednak dynamika zmian w regulacji p ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8373334238 Autor: Małysa Katarzyna
  Zakamycze Kantor Wydawniczy
 7. Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne ze skorowidzem
 8. Prawo lokalowe
  Prawo lokalowe
  ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374442913 Autor: Jerzy Pisuliński
  Zakamycze Kantor Wydawniczy
 9. Prawo budowlane 2015 Twoje Prawo
  Prawo budowlane 2015 Twoje Prawo
  Stan Prawny 01.05.2015 rok. Zapoznaj się z aktualnym Prawem Budowlanym na rok 2014. Twoje Prawo wydawnictwa Beck to kieszonkowe wydania najnowszego prawa budowlanego. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325566142 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo budowlane 2015 Wolters
  Prawo budowlane 2015 Wolters
  Stan prawny na 09.01.2015 rok. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpow ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480782 Autor:
  Wolters Kluwer Polska