Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
  Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezen ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576929 Autor: Okolski Dariusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego
  Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami
  W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej Autorzy szczegółowo przedstawili zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówi ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581954 Autor: Szafrański Dariusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych
  Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)
  Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodn ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042785 Autor: Substyk Michał
  Wydawnictwo ODDK
 4. Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920538 Autor: Dziedzic Bukowska Joanna
  Wolters Kluwer Polska
 5. Książka obiektu budowlanego
  Książka obiektu budowlanego
  Opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ...
  Wydanie: 2016 Isbn: BKA135 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 6. Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz
  Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz
  Komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które wes ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072588 Autor: Kisilowska Helena
  Wolters Kluwer
 7. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Praktyczny Komentarz z wzorami pism i umów
  Komentarz zawiera omówienie przepisów z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z tekstem podstawowych aktów prawnych oraz wzorami pism i umowy na usługi.\r\nAnalizowana usta ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363886 Autor: Kania Michał
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 8. Prawo budowlane Komentarz
  Prawo budowlane Komentarz
  Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pra ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326496417 Autor: Buliński Kamil
  Wolters Kluwer
 9. Prawo budowlane 2018
  Prawo budowlane 2018 praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości
  Pozycja zawiera aktualną ustawę Prawo budowlane wraz z komentarzem. Stanowi omówienie najważniejszych zmian w przepisach ważnych dla zarządców nieruchomości. W przystępny i praktyczny sposób pozwala z ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975202 Autor: Puch Paweł
  Wiedza i Praktyka
 10. Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
  Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Stan prawny 19 kwietnia 2019 roku
  Stan prawny na 03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381074810 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer