Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich
  Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich
  W książce w sposób całościowy i wielowątkowy przedstawiono zagadnienie nacjonalizacji (komunalizacji) gruntów warszawskich poprzez analizę tła historyczno-politycznego oraz aspekty filozoficzno-prawne ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326483226 Autor: Łukasz Bernatowicz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
  Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Stan prawny 19 kwietnia 2019 roku
  Stan prawny na 14.06.2016 r. Przepisy w dobrej cenie zawierają tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326487101 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo budowlane 2016 Beck
  Prawo budowlane 2016 Beck Stan prawny 1 czerwca 2016 rok
  Stan prawny 1 czerwca 2016 r. Zapoznaj się z aktualnym Prawem Budowlanym na rok 2016. Twoje Prawo wydawnictwa Beck to kieszonkowe wydania najnowszego prawa budowlanego. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586522 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Prawo budowlane 2016 Beck
  Prawo budowlane 2016 Beck Stan prawny 1 stycznia 2016 rok
  Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Zapoznaj się z aktualnym Prawem Budowlanym na rok 2016. Twoje Prawo wydawnictwa Beck to kieszonkowe wydania najnowszego prawa budowlanego. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581237 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo budowlane 2016 z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach
  Prawo budowlane 2016 z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach
  Prawo budowlane po ostatnich licznych i obszernych zmianach z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem. Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 rok. Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem zawiera ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 97883898504303 Autor: Kurzępa Bolesław
  Wydawnictwo Sigma
 6. Prawo budowlane 2017 z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach
  Prawo budowlane 2017 z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach
  Prawo budowlane po ostatnich licznych i obszernych zmianach z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem. Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem zawiera także aktualne przepisy wykonawcze oraz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 97883898504303 Autor: Kurzępa Bolesław
  Wydawnictwo Sigma
 7. Vademecum prawne geodety 2016
  Vademecum prawne geodety 2016
  Niestety wydawnictwo Gall wymyśliło sobie tylko i wyłącznie druk na życzenie tego tytułu przy minimalnym zamówieniu - zaś druk trwa około 10 dni. I z tego powodu jest on niedostępny już w sprzedaży. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788360968437 Autor: Sikora Adrianna
  Wydawnictwo Gall
 8. Proces inwestycji budowlanych
  Proces inwestycji budowlanych
  Książka zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakr ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326492594 Autor: Wierzbowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 9. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  W książce wyjaśniono, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Autorka analizuje ponadto zakres ochrony inwestora w przypadk ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723607 Autor: Dorska Havaris
  Wydawnictwo Presscom
 10. Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz Szpor
  Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz Szpor
  Niezaprzeczalną wartością publikacji dla czytelników jest dołączenie do komentarza treści rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wersji ujednoliconej, uwzględniaj ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 978832780060 Autor: Szpor Grażyna
  LexisNexis Polska