Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej Ćwiczenia
  Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej Ćwiczenia
  Opracowanie stanowi materiał pomocniczy do ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej, odbywających się na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku adm ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788372852886 Autor: Anna Brzezińska Rawa
  Wydawnictwo TNOiK
 2. Prawo budowlane i nieruchomości komentarz Okolski
  Prawo budowlane i nieruchomości komentarz Okolski
  Komplet komentarzy do Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu cywilnego – wybrane przepisy z zakresu tematyki prawa budowlanego. Ustawy o własności lokali. Ustawy o ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325552275 Autor: Dumin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo budowlane Komentarz Lex
  Prawo budowlane Komentarz Lex
  Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ko ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432323 Autor: Wierzbowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 4. Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym
  Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym
  Książka dla inwestorów i ich profesjonalnych pełnomocników oraz pracowników administracji publicznej (zwłaszcza pracowników organów nadzoru budowlanego), projektantów, pracowników naukowych oraz stud ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326442353 Autor: Cherka
  Wolters Kluwer Polska
 5. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych
  Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych
  Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodn ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040668 Autor: Substyk Michał
  Wydawnictwo ODDK
 6. Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem
  Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem
  Prawo budowlane po ostatnich licznych i obszernych zmianach z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem. Stan prawny na 2015 rok z uwzględnieniem m.in. zmian wchodzących w życie od 8 marca 2015 r. Prawo budowl ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 97883898504303 Autor: Kurzępa Bolesław
  Wydawnictwo Sigma
 7. Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego
  Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego Komentarz praktyczny wraz z wzorami aktów prawa miejscowego oraz przykładami
  Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozp ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325550493 Autor: Szafrański Dariusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne
  Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Stan prawny 19 kwietnia 2019 roku
  Stan prawny na 8.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326494468 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kontrakty budowlane bez ryzyka
  Kontrakty budowlane bez ryzyka Wskazówki i wzory gwarantujące otrzymanie wynagrodzenia
  Jakie zapisy w umowie uchronią Cię przed stratami ? Jak korzystnie zaplanować rozliczenia z inwestorem ? Jak przeprowadzić jednostronny odbiór robót ? Jak odzyskać karę niesłusznie potrąconą z wynagr ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376770987 Autor: Tomasz Osiecki
  Oficyna prawa polskiego
 10. Kontrakty budowlane bez ryzyka
  Kontrakty budowlane bez ryzyka Wskazówki i wzory gwarantujące otrzymanie wynagrodzenia
  Jakie zapisy w umowie uchronią Cię przed stratami? w jaki sposób korzystnie zaplanować rozliczenia z inwestorem? W jaki sposób przeprowadzić jednostronny odbiór robót? W jaki sposób odzyskać karę nie ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376770987 Autor: Tomasz Osiecki
  Oficyna prawa polskiego