Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym
  Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym Zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron
  Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością zawarcia całego szeregu umów, uzyskania licznych pozwoleń, zgód i zaświadczeń. Umowy służą zapewnieniu sprawnego przebiegu całego procesu inw ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325558161 Autor: Kuliński Michał
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz
  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz Art. 108 – 120. Przepisy karne
  Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się problematyką przestępczości przeciwko zabytkom, w szczególności dla praktyków prawa - adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325558185 Autor: Gadecki Bartłomiej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane
  Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane
  Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonaneg ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325556266 Autor: Zagrobelny Krzysztof
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski
  Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni Izdebski
  Książka dla prawników zajmujących się problematyka urbanistyki i architektury, urbanistów oraz wszystkich zainteresowanych urban studies, w tym socjologia miasta. W opracowaniu przedstawiono: - idee zorg ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443831 Autor: Hubert I.
  Wolters Kluwer Polska
 5. Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym
  Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym
  Publikacja zawiera teoretyczne i praktyczne rozważania na temat najważniejszych klauzul kontraktu budowlanego opartego na Warunkach Kontraktowych dla Budowy (Czerwona Książka FIDIC z 1999 r.). Autorka omawi ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407420 Autor: Konieczny Ł.
  Wolters Kluwer Polska
 6. Bezpieczeństwo w umowach budowlanych
  Bezpieczeństwo w umowach budowlanych Sposoby modyfikacji umowy, gwarancja zapłaty, zasady odpowiedzialności
  Zaletą książki jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty prawne zw ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325552862 Autor: Michał Kuliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ustawa o muzeach Komentarz
  Ustawa o muzeach Komentarz
  Książka w przystępny sposób ukazuje zagadnienia prawne o istotnym znaczeniu praktycznym. W komentarzu przedstawiono odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zakładania i funkcjonowania muzeów, muzeów pr ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407963 Autor: Patrycja Antoniak
  Wolters Kluwer Polska
 8. Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych Aspekty prawno-ekonomiczne
  Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych Aspekty prawno-ekonomiczne
  Przedmiotem książki jest problematyka ubezpieczeniowa związana z kompensacją tzw. szkód katastroficznych dotykających budynków. Autorzy poszczególnych artykułów analizują problematykę szkód katastr ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788372856876 Autor: Kowalewski E.
  Wydawnictwo TNOiK
 9. Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
  Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
  W książce wyjaśniono między innymi, kiedy można zastosować odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub wykreślić zabytki z rejestru. Autorka podpowiada, jakie prawa maja właściciele zabytkó ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723485 Autor: Gmiter
  Wydawnictwo Presscom
 10. Prawo umów budowlanych Strzępka
  Prawo umów budowlanych Strzępka
  Prezentowana pozycja stanowi syntetyczne opracowanie całości problematyki prawa umów budowlanych, która stanowi kompleks zagadnień cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, wzajemnie się uzupełniającyc ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325520328 Autor: Janusz S.
  Wydawnictwo C.H.Beck