Prawo budowlane komentarz 2019 Niewiadomski, Gliniecki ustawy

 1. Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
  Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
  Książka przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budow ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439797 Autor: Małysa Sulińska
  Wolters Kluwer Polska
 2. Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji
  Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji
  Pierwsza część podręcznika poświęcona została problematyce formułowania myśli. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia logiczne, problemowo omawia zagadnienia naturalnych nieścisłości wyrażeń języka or ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439636 Autor: Sadowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 3. Nadzór nad procesem budowlanym
  Nadzór nad procesem budowlanym Monografie
  Nadzór nad procesem budowlanym to monografia poświęcona tematyce nadzoru nad procesem budowlanym z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Omówiono w niej przedmiot nadzoru oraz podmioty sprawujące nadz ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788376206813 Autor: Sypniewski Dominik
  LexisNexis Polska
 4. Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej komentarze LexisNexis
  Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej komentarze LexisNexis
  W Prawie budowlanym z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz wyjaśnia trudne zagadnienia dotyczące procesu budowlanego, takie jak: prawo do terenu, przygotowanie projektu budowlanego, pozwolenie na ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376203843 Autor: R Godlewski
  LexisNexis Polska
 5. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
  Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
  Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym to jedno z nielicznych opracowań opisujących złożoną problematykę wymagań, jakie prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców planującyc ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376204949 Autor: Monika Zakrzewska
  LexisNexis Polska
 6. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarze Lex
  Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarze Lex
  Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli i pracowników organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, pro ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439261 Autor: Patrycja Antoniak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski
  Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski Stan prawny 19 kwietnia 2019 roku
  Warunki techniczne budynków. Nadzór inwestorski. Projekt budowlany. Stan prawny 01.10.2014 rok. Książka zawiera: - Prawo budowlane,- ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- ustawę o szczeg ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325568412 Autor: Teksty Ustaw
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Umowa o roboty budowlane
  Umowa o roboty budowlane Szczegółowa analiza podatkowa, aspekty prawne i bilansowe, przykłady
  Opracowanie przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów to szczegółowa i praktyczna analiza problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania p ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040101 Autor: Marcin Jamroży
  Wydawnictwo ODDK
 9. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego Praktyczny poradnik
  Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego Praktyczny poradnik
  Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książki obiektu budowlanego. Jest t ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788378040002 Autor: Dariusz Smoliński
  Wydawnictwo ODDK
 10. Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydowmowych
  Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydowmowych Poradnik dla gmin oraz mieszkańców terenów niezurbanizowanych.
  opracowanie przedstawia wyniki badań statutowych na temat uwarunkowań prawnych i finansowych budowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce (badanie nr 04/S/0022/11), przeprowadzonych w Katedrze Ekono ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788373787247 Autor: Marek Goleń
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie