Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Bestseller

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

279 zł 241,49 zł

Zygmunt Niewiadomski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980531
Rok wydania: 2019

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, mające na względzie najnowszy stan prawny. Prezentowany Komentarz do prawa budowlanego bazując na tekście jednolitym z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) uwzględnia najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, wprowadzone m.in.:
ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane z 22.2.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.695, wdrażającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.2.2018 r.
ustawą z 22.2.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630),
Przepisami wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 3.7.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
ustawą z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 7.6.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).
Najważniejsze zmiany opisane w komentarzu do prawa budowlanego wprowadzone pod koniec 2018 i w 2019 r. dotyczą m.in.:
dostosowania przepisów RODO do Prawa budowlanego
nadawania uprawnień budowlanych i przeniesienia przepisów o ograniczeniach, uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy
definicji budowli i regulacji kwestii podatków od wiatraków
procedury budowy infrastruktury logistycznej związanej z sektorem naftowym.