Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

279 zł 237.65 zł

Zygmunt Niewiadomski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325588151
Rok wydania: 2016

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.

Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in. :

- samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
- postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
- budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
- utrzymania obiektów budowlanych;
- katastrofy budowlanej;
- organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
- przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
- odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Komentarz bazując na tekście jednolitym z 9.2.2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

- ustawę z 10.9.2015 r., która m.in. uzupełnia regulację mówiącą o dokonaniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę, a także określa czynności organu nadzoru budowlanego podejmowane wobec właściciela lub zarządcy w przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte;
- nowelizację z 25.06.2015 r., w której:

- doprecyzowano zadania osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego) w zakresie stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych;
- dodano pojęcia wprowadzenia do obrotu i udostępnienia na rynku krajowym zamiast dotychczasowego pojęcia wprowadzenia do obrotu;
- uściślono ustawowe zadania i obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stosowania wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych;

- zmiany z 5.8.2015 r., które dostosowują treść dotychczasowych regulacji w związku z uchyleniem art. 23a ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
- ustawę z 9.10.2015 r. zawierającą zmiany, które umożliwiają stosowanie instytucji umowy urbanistycznej;
- ustawę z 24.7.2015 r., wskazującą m.in. sytuacje, w których roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.
Komentarz do prawa budowlanego zawiera również przedstawienie propozycji zmian w zakresie Prawa budowlanego, wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – tzw. Planu Morawieckiego.

Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego . Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny , omawia tematykę Prawa budowlanego na tle innych przepisów prawnych, dzięki czemu daje rozwiązania na wiele zagadnień prawnych z tej dziedziny.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków , w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.