Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne przepisy Stan prawny 4 maja 2020 roku

Teksty Ustaw


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381876391
Rok wydania: 2020

Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne przepisy Stan prawny 4 maja 2020 roku

Najnowsze 30 wydanie książki Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw:
ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148),
ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 121; oczekuje na podpis Prezydenta RP),
ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 130; oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm RP).
W książce Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuły przed artykułami ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych objaśniają ich sens.
Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, a także studentów.