Kodeks celny unijny 2020 status AEO komentarze, uproszczenie celne

 1. Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym
  Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym
  Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło stosowanie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380280755 Autor: Marzenna Kałka
  Wydawnictwo Unimex
 2. Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego
  Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego
  Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r. wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania dotychczasowych uproszczeń. Wprowadzono uproszczone zg ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380280571 Autor: Marzenna Kałka
  Wydawnictwo Unimex
 3. Procedury celne w unijnym kodeksie celnym
  Procedury celne w unijnym kodeksie celnym
  W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne i procedury celn ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380280793 Autor: Marzenna Kałka
  Wydawnictwo Unimex
 4. Prawo celne Skrypty Becka
  Prawo celne Oktaba Skrypty Becka
  Opracowanie \"Prawo celne\" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: źródła i zasady prawa celneg ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589932 Autor: Oktaba Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kontrola celno skarbowa Komentarz
  Kontrola celno skarbowa Komentarz Różycki
  Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381244046 Autor: Karol Różycki
  Wolters Kluwer Polska
 6. Ustawa o służbie celnej komentarz
  Ustawa o służbie celnej komentarz
  Pierwsza taka pozycja na rynku wydawniczym. Jest przykładem opracowania napisanego pod każdym względem profesjonalnie a równocześnie zrozumiałe nie tylko dla specjalistów\r\n- prawników, ekonomistów czy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788372857897 Autor: Halicki Andrzej
  Wydawnictwo TNOiK
 7. Prawo celne Komentarz
  Prawo celne Komentarz
  Komentarz przeznaczony jest dla agentów celnych, doradców podatkowych oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej udzielają pomocy prawnej podmiotom prowadzącym międzynarodową ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326480133 Autor: Wiktor Poniewierka
  Wolters Kluwer Polska
 8. Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą
  Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą
  Publikacja przeznaczona jest dla specjalistów z działów importu, pracowników administracji celnej i podatkowej, a także dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Zainteresuje również a ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480744 Autor: Machalica Drozdek
  Wolters Kluwer Polska
 9. Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa
  Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa
  W książce omówiono teoretyczne i praktyczne obszary wykorzystywania reguł pochodzenia towarów w zarządzaniu działalnością eksportową przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcono budowaniu przew ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326481901 Autor: Sowiński
  Wolters Kluwer Polska
 10. Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej
  Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej
  Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej składa się z 60 000 tysięcy haseł i przychodzi z pomocą tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się handle ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788379222070 Autor: Kapusta Piotr
  Dr Lex