Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego

Fryderyk Zoll


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609227
Rok wydania: 2019

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco zbiór kazusów z prawa cywilnego

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:

- zawiera rozwiązania,
- przybliża metody rozwiązywania kazusów,
- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,
- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.

Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi prawidłowe usystematyzowanie rozważanych zagadnień z perspektywy zawartego w kazusie polecenia lub postawionego w nim pytania. Na końcu zbioru zebrano kazusy do samodzielnego rozwiązania wraz z odesłaniami do literatury bądź orzecznictwa. Autorzy proponują konkretną metodę opracowywania rozwiązań i analizowania stanów faktycznych przedstawionych w kazusach.