Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki

Prawo cywilne w pigułce zobowiązania spadki

24.9 zł 28.74 zł

Prawo w pigułce


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286190
Rok wydania: 2019

Prawo cywilne w pigułce Stan prawny 1 września 2019 roku

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Prawo cywilne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:

Prawa cywilnego ogólnego:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,
czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje),
wady oświadczenia woli i warunek,
przedstawicielstwo, prokura,
przedawnienie roszczeń,
Prawa rzeczowego:

posiadanie, własność i jej ochrona,
odrębna własność lokalu,
roszczenia – windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające
budowy na cudzym gruncie,
użytkowanie wieczyste,
prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),
zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.
Prawa zobowiązań części ogólnej:

wielość dłużników lub wierzycieli,
zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne,
wzorce umów,
umowy przedwstępne,
zadatek,
czyny niedozwolone,
odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny,
naprawienie szkody,
przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności,
wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań,
potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
zmiana wierzyciela lub dłużnika,
ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Prawa zobowiązań części szczegółowej:

sprzedaż,
rękojmia za wady i gwarancja jakości,
szczególne rodzaje sprzedaży,
prawa konsumenta,
dostawa,
umowa o dzieło i o roboty budowlane,
najem i najem lokali,
dzierżawa, leasing, użyczenie,
pożyczka,
zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,
umowa komisu,
spółka,
poręczenie,
darowizna,
renta i dożywocie,
Spadków:

dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
powołanie spadkobiercy,
zapis zwykły i windykacyjny,
wykonawca testamentu,
zachowek,
przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,
skutki stwierdzenia nabycia spadku,
ochrona spadkobiercy,
odpowiedzialność za długi spadkowe,
wspólność majątku spadkowego,
dział spadku,
umowy dotyczące spadku.
Stan prawny: 1 września 2019 r.