Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

59 zł 45.26 zł

Podręcznik prawo


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604215
Rok wydania: 2019

Prawo do informacji publicznej Stan prawny: 1 lutego 2019 roku

Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:

nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych,
zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego,
przesłanek i kryteriów obejmowania ochroną tych kategorii informacji, których ujawnienie może spowodować szkodę dla interesów politycznych i gospodarczych państwa.
Książka omawia w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które stanowi jeden, ogólnoeuropejski zbiór przepisów regulujących zasady ochrony danych osobowych oraz przepisy znowelizowanych ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz ochronie informacji niejawnych.