Prawo do strajku w państwach bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego

Prawo do strajku w państwach bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego

45.68 zł 43.99 zł

Tatiana Wrocławska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8360550106
Rok wydania: 2007

Prawo do strajku w państwach bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego

Podstawowym celem opracowania jest wskazanie takich unormowań prawnych, które mogłyby zagwarantować prawidłowe wykonywanie prawa do strajku oraz byłyby instruktywne w rozwiązywaniu problemów związanych z jego realizacją. (...) badania dotyczą prawa do strajku w państwach bałtyckich, które tak jak Polska znajdują się w okresie transformacji oraz kształtują system zbiorowego prawa pracy.