Prawo energetyczne komentarz 2020 - służebność przesyłu przepisy

 1. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz Beck
  Komentarz stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 908 ze zm.), która reguluje kwestie dotyczące infrastruktury szczegó ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381980562 Autor: Katarzyna Kokocińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Zasiedzenie służebności przesyłu
  Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu
  Publikacja stanowi jedyną obecnie pozycję kompleksowo omawiającą zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłowych, szeroko nawiązując do bogatego dorobku doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877879 Autor: Leszek Jantowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych OZE
  Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej
  Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która stanowi całościowe opracowanie tematyki związanej z pomocą państwa przyznawaną wytwórcom energii z odnawialnych źródeł w świetle prawa Unii ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381587900 Autor: Magdalena Porzeżyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  Poruszana problematyka stanowi interesujący obszar badawczy ze względu na istotny wpływ postępowań administracyjnych przed Prezesem URE na kształt sektora energetycznego w Polsce, a tym samym na warunki d ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381986298 Autor: Przemysław Zdyb
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo energetyczne Komentarze Iuris
  Prawo energetyczne Komentarze Iuris
  Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty jak m.in. zasady kształtowania polityki energetyczne ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363947 Autor: Pawełczyk Mirosław
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 6. Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym
  Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym
  Tak zwany Pakiet paliwowy i pakiet energetyczny to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380280502 Autor: Zubrzycki Janusz
  Wydawnictwo Unimex
 7. Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
  Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
  W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie instytucji służebności gruntowej ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873949 Autor: Zdzisław Gołba
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo energetyczne komentarz
  Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
  Pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381586986 Autor: Marzena Czarnecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo energetyczne Komentarz
  Prawo energetyczne Komentarz
  Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594701 Autor: Michał Kuliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Służebność przesyłu
  Służebność przesyłu
  W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić ros ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596064 Autor: Nowak Maciej
  Wydawnictwo C.H.Beck