Prawo energetyczne komentarz 2020 - służebność przesyłu przepisy

 1. Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
  Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
  W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie instytucji służebności gruntowej ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873949 Autor: Zdzisław Gołba
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo energetyczne komentarz
  Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
  Pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381586986 Autor: Marzena Czarnecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Komentarz
  Prezentujemy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem komentowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585897 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Prawo energetyczne Komentarz
  Prawo energetyczne Komentarz
  Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594701 Autor: Michał Kuliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo energetyczne Komentarze Iuris
  Prawo energetyczne Komentarze Iuris
  Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty jak m.in. zasady kształtowania polityki energetyczne ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363947 Autor: Pawełczyk Mirosław
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 6. Służebność przesyłu
  Służebność przesyłu
  W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić ros ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596064 Autor: Nowak Maciej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
  Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
  Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost ko ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282246 Autor: Marzena Czarnecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo energetyczne Komentarz
  Prawo energetyczne Komentarz 2 tomy
  Publikacja z prawa energetycznego dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380924338 Autor: Muras Zdzisław
  Wolters Kluwer Polska
 9. Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające
  Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy
  W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesy ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326493201 Autor: Dziczek Roman
  Wolters Kluwer Polska
 10. Służebność przesyłu w prawie polskim
  Służebność przesyłu w prawie polskim
  Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnien ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432453 Autor: Lewandowski Piotr
  Wolters Kluwer Polska