Prawo Europejskie Zbiór przepisów Stan prawny na 14 sierpnia 2019 roku

Prawo Europejskie Zbiór przepisów Stan prawny na 14 sierpnia 2019 roku

39 zł 32.09 zł

Seria z paragrafem


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870665
Rok wydania: 2019

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów:

- Traktatu o Unii Europejskiej;
- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
- Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

W publikacji uwzględniono także najnowsze:

- Regulamin postępowania przed Sądem;
- Praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem;
- Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Artykuły wielu aktów prawnych zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W książce zamieszczono również skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.

Adresaci:
Zbiór jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków prawa, a także dla aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wszystkich zainteresowanych prawem unijnym.

W 5. wydaniu zbioru uwzględniono w szczególności ostatnie przepisy zmieniające traktaty: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/629 z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, decyzję Rady (UE) 2019/654 z 15 kwietnia 2019 r. zmieniającą Protokół nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, decyzję Rady (UE) 2019/1255 z 18 lipca 2019 r. zmieniającą Protokół nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W książce zamieszczono skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień, a artykuły wielu aktów prawnych zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens.