Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Bestseller

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

59 zł 52.79 zł

Kazusy Podręcznik prawo


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381245944
Rok wydania: 2018

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce.
W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich). Uwzględnili obowiązujące akty normatywne, poglądy nauki prawa oraz wybrane orzecznictwo.
Autorzy omówili m.in.:
- regulacje prawa budżetowego, dochodów i wydatków publicznych, deficytu i długu publicznego,
- zasady gospodarki finansowej Unii Europejskiej,
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, publiczne aspekty prawa bankowego i rynku finansowego,
- problemy finansowania zamówień publicznych i ubezpieczeń społecznych,
- zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.