Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

 1. Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz
  Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
  Publikacja zawiera istotne zmiany związane z postępowaniem gospodarczym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uchylenie ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984331 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania meto ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588881 Autor: Jan Olszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz
  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jak ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074421 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326491672 Autor: Witosz Aleksander
  Wolters Kluwer Polska
 5. Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Siuda
 6. Ustawa o rezerwach strategicznych 2012 Komentarze Iuris
  Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris
  Niniejsza publikacja stanowi pierwsze opracowanie książkowe tego zagadnienia. Może ona być wykorzystywana przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej o charakter ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389363992 Autor: Przemysław Ligneza
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 7. Prawo gospodarcze prywatne
  Prawo gospodarcze prywatne Beck
  Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gosp ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381981538 Autor: Hubert Kruk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo gospodarcze i handlowe Katner
  Prawo gospodarcze i handlowe Katner
  Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źród ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381601078 Autor: Szymon Byczko
  Wolters Kluwer Polska
 9. Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czas ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581660 Autor: Joanna Ablewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288033 Autor: Teresa Mróz
  Wydawnictwo C.H.Beck