Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

 1. Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jak ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074421 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeksowe umowy handlowe
  Kodeksowe umowy handlowe
  W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów:- sprzedaży na raty ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381241298 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 3. Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba
  Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba Wzory Komentarze Orzecznictwo
  Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii \"Biblioteka Prawa Handlowego\": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz z ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240468 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 4. Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
  Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
  Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanyc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240055 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
  Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze
  Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej zost ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788361668398 Autor: Marek Szydło
  Oficyna Wydawnicza Branta
 6. Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspier ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325577445 Autor: Jan Olszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo gospodarcze prywatne Mróz
  Prawo gospodarcze prywatne Mróz
  Książka z prawa gospodarczego prywatnego składa się z części, z których:- pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia pojęcie i zasady prawa gospodarczego prywatnego, zasady uczestnictwa przedsiębior ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585532 Autor: Mróz Teresa
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
  Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
  Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługa ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588960 Autor: Łukasz Gruszczyński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
  ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
  Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarcz ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360631195 Autor: Leon Kieres
  Kolonia Limited - Wrocław
 10. Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326491672 Autor: Witosz Aleksander
  Wolters Kluwer Polska