Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

 1. Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czas ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581660 Autor: Joanna Ablewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Stan prawny sierpień 2018 roku
  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288606 Autor: Prawo w pigułce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
  Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
  Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia wła ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433054 Autor: Dominika Mróz Krysta
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jak ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074421 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288033 Autor: Teresa Mróz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspier ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325577445 Autor: Jan Olszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
  Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze
  Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej zost ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788361668398 Autor: Marek Szydło
  Oficyna Wydawnicza Branta
 8. Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
  Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
  Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługa ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588960 Autor: Łukasz Gruszczyński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
  ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
  Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarcz ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8360631195 Autor: Leon Kieres
  Kolonia Limited - Wrocław
 10. Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
  Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326491672 Autor: Witosz Aleksander
  Wolters Kluwer Polska