Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

 1. Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
  W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania meto ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588881 Autor: Jan Olszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck Stan prawny 1 września 2019 roku
  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. W opracowaniu uwzględniono następujące ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588904 Autor: Prawo w pigułce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą
  Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą
  Odpowiedzialność osób trzecich za podmiot prowadzący działalność gospodarczą to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu, wspó ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325567392 Autor: Maria Jasińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
  Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788389850591 Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
  Wydawnictwo Sigma
 5. Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
  Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788389850591 Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
  Wydawnictwo Sigma
 6. Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek
  Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czas ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581660 Autor: Joanna Ablewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
  Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
  Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia wła ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433054 Autor: Dominika Mróz Krysta
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jak ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074421 Autor: Marek Wierzbowski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
  Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288033 Autor: Teresa Mróz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
  Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze
  Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej zost ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788361668398 Autor: Marek Szydło
  Oficyna Wydawnicza Branta