Podręczniki do prawa handlowego - Ciszewski, Gnela, Kidyba, Bilewska

 1. Prawo umów handlowych Tom 5 Włodyka
  Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5A
  Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego – Tomie 5A, 5B i 5C. Tom 5A to publikacja, która zawiera nie tylko dogłębne omówienie zagadnień dotyczących ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381986168 Autor: Mirosław Stec
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Hipoteka umowna
  Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny
  W książce kompleksowo omówiono instytucję hipoteki na wierzytelności hipotecznej, zwanej również subintabulatem (art. 108(1) – 108(5) ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Praktyczne znaczenie su ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875202 Autor: Karol Szadkowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo handlowe Kidyba
  Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
  Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporów ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381988186 Autor: Andrzej Kidyba
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Obrót wierzytelnościami Monografie
  Obrót wierzytelnościami Monografie
  Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydani ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788376209203 Autor: Mojak Jan
  LexisNexis Polska
 5. Umowy w obrocie gospodarczym Koch
  Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych
  Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręcznik ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608527 Autor: Koch Andrzej
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo spółek handlowych Koch
  Prawo spółek handlowych Koch
  Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zag ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608886 Autor: Andrzej Koch
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
  Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy
  Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze . Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980067 Autor: Repetytoria Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo własności przemysłowej Kostański
  Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski
  Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982474 Autor: Piotr Kostański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Elementy prawa dla ekonomistów
  Elementy prawa dla ekonomistów Siuda
  Współczesne ustawodawstwa, w tym także ustawodawstwo polskie, przyjmują zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów. Dotyczy to wszelkich form od ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788360251218 Autor: Wojciech Siuda
  Wydawnictwo Naukowe Contact
 10. Pozycja prawna wierzyciela w postepowaniu upadłościowym
  Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Głodowski
  Praca jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, uzupełnioną o najnowszą literaturę i orzecznictwo. Autor analizuje w niej pozycję prawną wierzyciela, a więc jego prawa i obowiązki, w polskim prawie ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8387148393 Autor: Włodzimierz Głodowski
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi