Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Andrzej Kidyba


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381587181
Rok wydania: 2019

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlowe obejmuje przede wszystkim zmiany Kodeksu spółek handlowych dokonane ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Ponadto uwzględniono m.in. ustawy:
z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1647);
z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55);
z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 60);
z 20.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501);
z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 371);
z 1.3.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 492);
z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1100).
Publikacja składa się z trzech części, z których:
pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego , definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);
druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, instytucje not for profit;
trzecia zawiera ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.