Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik
Bestseller

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

75 zł 60.98 zł

Leszek Wilk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583237
Rok wydania: 2019

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publikacja obejmuje kompleksowe przedstawienie problematyki materialnoprawnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego.
Z zagadnień dotyczących problematyki materialnoprawnej przedstawiono m.in.:
- zasady odpowiedzialności i karania;
- charakterystykę czterech kategorii przestępstw i wykroczeń skarbowych (podatkowych, celnych, dewizowych oraz w zakresie gier i zakładów);
- szczegółowe omówienie wybranych, najbardziej charakterystycznych kategorii typów czynów.

Problematyka procesowa obejmuje omówienie:
- problematyki przedmiotu i celu procesu karnego skarbowego,
- naczelnych zasad procesowych,
- uczestników procesu karnego skarbowego,
- problematyki dotyczącej przebiegu procesu karnego skarbowego.
Najnowsze projektowane zmiany zawarte w projekcie nowelizacji KKS z 21.12.2018, będącym przedmiotem prac legislacyjnych na etapie drukowania tej książki zaznaczono i omówiono w sposób czytelny i przejrzysty w zakończeniu poszczególnych fragmentów treści.