Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

 1. Prawo karne Gardocki Beck
  Prawo karne Gardocki Beck
  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587228 Autor: Lech Gardocki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo karne studia prawnicze
  Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
  Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381288989 Autor: Andrzej Marek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo karne Część ogólna
  Prawo karne Część ogólna Warylewski Książka przedstawia część ogólną prawa karnego
  Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym or ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076876 Autor: Warylewski Jarosław
  Wolters Kluwer
 4. Prawo karne Zawłocki
  Prawo karne Zawłocki
  Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci pra ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281508 Autor: Michał Królikowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo karne część ogólna Skrypty Becka
  Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak
  W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przest ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585156 Autor: Barbara Namysłowska Gabrysiak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo karne zarys problematyki Lachowski
  Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski
  Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane anal ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242455 Autor: Jerzy Lachowski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 2019
  W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.: penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, postępowanie z osobami uzależnio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606004 Autor: Wojciech Kotowski
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawo karne wykład części ogólnej Pohl
  Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego
  Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Prawo karne podręczni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381601436 Autor: Łukasz Pohl
  Wolters Kluwer Polska
 9. Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
  Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249386 Autor: Teresa Dukiet Nagórska
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy
  Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy
  Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581806 Autor: Repetytoria Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck