Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

 1. USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNOKARNEJ ZARYS WYKŁADU
  Ustrój organów ochrony prawnokarnej Zarys wykładu Janusz Pohl Barbara
  Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wyselekcjonowanej grupy organów ochrony prawnej - organów, których zasadnicze funkcje wykazują związki z szeroko rozumianym prawem karnym. Skrypt ten jes ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788360550386 Autor: Janusz Pohl Barbara
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 2. Jedna czy wiele procedur karnych
  Jedna czy wiele procedur karnych Andrzej Światłowski
  Wewnętrzne zróżnicowanie postępowania karnego, tworzenie form, wariantów, wyodrębnianie trybów szczególnych #8212; postępowań różniących się odstępstwami od postępowania uznanego za typowe #8212 ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8389356384 Autor: Andrzej Światłowski
  Arche
 3. Prawo karne
  Wzorce osobowe w prawie karnym
  Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym. Opracowani ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877053 Autor: Konrad Lipiński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo karne Last minute
  Prawo karne Last minute 2020 Stan prawny 1 marca 2020 roku
  Wydawnictwo Od.Nowa z dumą przedstawia nową ofertę skierowaną do wszystkich potrzebujących wsparcia przed egzaminem! Wierzymy, że na cztery dni przed nim jeszcze wszystko może się zdarzyć – zwłaszcz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788366572089 Autor: Talaga Anna
  Od.Nowa
 5. Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
  Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa Dukiet Nagórska
  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249386 Autor: Teresa Dukiet
  Wolters Kluwer Polska
 6. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego
  Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego
  Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat Współzależność prawa karnego material ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376014524 Autor: Grażyna Artymiak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo karne Gardocki Beck
  Prawo karne Gardocki Beck
  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587228 Autor: Lech Gardocki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo karne Część ogólna
  Prawo karne Część ogólna Warylewski Książka przedstawia część ogólną prawa karnego
  Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym or ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076876 Autor: Warylewski Jarosław
  Wolters Kluwer
 9. Prawo karne w pigułce
  Prawo karne w pigułce Beck Stan prawny 1 września 2019 roku
  W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589154 Autor: Prawo w pigułce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo karne studia prawnicze
  Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
  Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381288989 Autor: Andrzej Marek
  Wydawnictwo C.H.Beck