Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

 1. Zniesławienie w polskim prawie karnym Zgoliński
  Zniesławienie w polskim prawie karnym Zgoliński
  Autor książki omawia problematykę zniesławienia w sposób kompleksowy, nie stroniąc od analizy krytycznej, sygnalizowania kwestii spornych w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym, a także istni ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443039 Autor: Igor Z.
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo karne wykład części ogólnej Pohl
  Prawo karne wykład części ogólnej Pohl
  Podręcznik do obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego, w którym w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia składające się na prawo k ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378069218 Autor: Pohl Łukasz
  LexisNexis Polska
 3. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym
  Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym
  Książka Daniluka analizuje instytucje przestępstw podobnych, zmierzająca do maksymalnego wypełnienia luki w zakresie badań nad nią w polskiej nauce prawa karnego. W ramach całościowej analizy zostały ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325552732 Autor: Daniluk P.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Izolacja sprawcy od ofiary Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Izolacja sprawcy od ofiary Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Książka adresowana jest w szczególności do członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, prokurator ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326441837 Autor: Spurek
  Wolters Kluwer Polska
 5. Regulamin prokuratury Komentarz do art 121-272 i 329-345
  Regulamin prokuratury Komentarz do art 121-272 i 329-345
  Praktyczne komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do odbiorców, którzy w codziennej pracy zajmują się przedstawianą problematyką - prokuratorów, sędziów, adwokatów oraz aplikantów zawodów prawnic ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326440700 Autor: Gabriel Węglowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski
  Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski
  W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karn ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326445095 Autor: Jerzy Lachowski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika
  Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika
  Kaczmarek J. przedstawił aspekty prawne i kryminologiczne. Książka dla funkcjonariuszy Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stykających się zawodowo z problematyka wzięcia i przetrzymywania zak ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326440939 Autor: Kaczmarek J.
  Wolters Kluwer Polska
 8. Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi
  Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi
  Rozważania niniejszej książki składają się z dwóch części: ogólnej (rozdział I, II i III) oraz szczegółowej (rozdział IV, V i VI). W pierwszej\r\nczęści prezentowana jest problematyka zaburzeń ps ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439926 Autor: Ładoś
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis
  Komentowana ustawa została uchwalona 29 lipca 2005 r. Była wielokrotnie\r\nzmieniana, by doczekać się tekstu jednolitego, opublikowanego\r\n2 lutego 2012 r., którego ogłoszenie nie powoduje zmiany treści nor ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378066941 Autor: Wojciech Kotowski
  LexisNexis Polska
 10. Państwo prawa i prawo karne
  Państwo prawa i prawo karne
  Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom 1 stron 992. Tom 2 stron 1868. Księga została wydana dla uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Prof. dra hab. Andrzeja Zolla - wybitnego karnis ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439230 Autor: Piotr Kardas
  Wolters Kluwer Polska