Prawo karne w pigułce Beck

Prawo karne w pigułce Beck

24.9 zł 26,24 zł

Prawo w pigułce


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589154
Rok wydania: 2019

Prawo karne w pigułce Stan prawny 1 września 2019 roku

W książce z prawa karnego uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawa karnego:

zasady odpowiedzialności karnej,
klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym,
struktura przestępstwa,
formy popełnienia przestępstwa,
formy zjawiskowe i stadialne,
zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw
kara i zbieg kar,
przestępstwo ciągłe,
czynności współukarane
wyłączenie odpowiedzialności karnej (warunki),
kary i środki karne,
sądowy wymiar kary i środków karnych – zasady,
nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od jej wymierzenia,
powrót do przestępstwa,
poddanie sprawcy próbie,
kara łączna,
środki zabezpieczające,
przedawnienie i zatarcie skazania,
część szczególna Kodeksu karnego.
Prawa wykroczeń:

podstawowe pojęcia,
zasady i warunki odpowiedzialności,
czas i miejsce popełnienia wykroczenia,
umyślność i nieumyślność,
wyłączenie odpowiedzialności,
zbieg przepisów i wykroczeń,
odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe,
kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru,
nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania,
warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie,
zatarcie ukarania,
część szczególna Kodeksu wykroczeń.
Prawa karnego skarbowego:

objaśnienie podstawowych pojęć,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, poddanie się odpowiedzialności, orzeczenie zezwalające, odstąpienie od wymierzenia kary.
Stan prawny 1 września 2019 roku