Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego

Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego

75 zł 58.84 zł

Łukasz Pohl


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601436
Rok wydania: 2018

Prawo karne wykład części ogólnej Pohl

Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego.
Prawo karne podręcznik prawniczy omawia:
- zagadnienie wyróżnianych w literaturze przedmiotu podziałów prawa karnego oraz problematykę przypisywanych mu funkcji;
- problematykę źródeł prawa karnego oraz kwestię struktury i zawartości normatywnej jego przepisów;
- najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury przestępstwa;
- wykładnię przepisów prawa karnego oraz czasowego i miejscowego zakresu ich zastosowania;
- wykładnię przepisów dotyczących kary i innych środków prawnokarnej reakcji na popełnienie przestępstwa.

Czwarte wydanie książki z prawa karnego zawiera istotne zmiany legislacyjne w zakresie kodeksowego ujęcia kary ograniczenia wolności, niektórych środków karnych, odstąpienia od wymierzenia kary, przedawnienia oraz zatarcia skazania.