Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego

Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego

Łukasz Pohl


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601436
Rok wydania: 2018

Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego

Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego.
Prawo karne podręcznik prawniczy omawia:
- zagadnienie wyróżnianych w literaturze przedmiotu podziałów prawa karnego oraz problematykę przypisywanych mu funkcji;
- problematykę źródeł prawa karnego oraz kwestię struktury i zawartości normatywnej jego przepisów;
- najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury przestępstwa;
- wykładnię przepisów prawa karnego oraz czasowego i miejscowego zakresu ich zastosowania;
- wykładnię przepisów dotyczących kary i innych środków prawnokarnej reakcji na popełnienie przestępstwa.

Czwarte wydanie książki z prawa karnego zawiera istotne zmiany legislacyjne w zakresie kodeksowego ujęcia kary ograniczenia wolności, niektórych środków karnych, odstąpienia od wymierzenia kary, przedawnienia oraz zatarcia skazania.