Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Jerzy Lachowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326445095
Rok wydania: 2013

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karne i inne formy reakcji na czyn zabroniony, a także części szczególnej, w której omówione zostały poszczególne kategorie przestępstw.
Marek i Lachowski w swoich rozważaniach odwołują się do rozwiązań zawartych w kodeksie postępowania karnego i prawa karnego wykonawczego, co z pewnością ułatwi zrozumienie niektórych instytucji materialnoprawnych.
W publikacji zamieszczono również przykłady, których celem jest zobrazowanie wybranych instytucji z zakresu prawa karnego materialnego oraz pytania kontrolne i problemowe pozwalające zweryfikować wiedzę.