Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne

99 zł 85.81 zł

Banaszak Bogusław


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325519612
Rok wydania: 2010

Prawo konstytucyjne Studia Prawnicze

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, statusu jednostki w państwie, kompetencji organów państwowych. Piąte wydanie uwzględnia przemiany Konstytucji RP i przemiany ustawowe dokonane po ukazaniu sie poprzedniego wydania.