Prawo konstytucyjne Sarnecki, Witkowski, Banaszak, Garlicki

 1. Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
  Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
  Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325599638 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
  Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
  Treścią książki jest analiza instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor dokonał klasyfikacji badanych konstrukcji ustrojowych w oparciu o ugruntowane kryteria doktryny prawa oraz ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326438813 Autor: Banaszak Bogusław
  Wolters Kluwer Polska
 3. Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
  Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności
  Książka stanowi próbę wykazania dynamiki rozwoju myśli konstytucyjnej z punktu widzenia teoretycznoprawnych i filozoficznoprawnych podstaw kształtowania się myśli filozofii polityk, jaką jest konstytuc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788372858160 Autor: Milena Korycka Zirk
  Wydawnictwo TNOiK
 4. Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje
  Wykładnia konstytucji aktualne problemy i tendencje
  Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Au ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326491016 Autor: Stanisław Jan Czepita
  Wolters Kluwer Polska
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2016 przepisy Stan prawny na 5.04.2016 roku
  Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakce ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326489778 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 6. Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka
  Konstytucja rzeczypospolitej polskiej Komentarze Becka
  Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325540951 Autor: Banaszak Bogusław
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
  Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 9 dni roboczych , czas dostawy W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowiące rozwinięcie ustawy zasadniczej, m.in. ustawę z 11 lipca 2014 r. o ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327809216 Autor: Monika Haczkowska
  LexisNexis Polska
 8. Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące
  Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 1 września 2016 roku
  Stan prawny: 1 września 2016 roku. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona in ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325577247 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243
  Konstytucja RP Tom 2 Komentarz do art 87-243
  Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadni ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325574918 Autor: Safjan Marek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86
  Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art 1–86
  Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadni ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325573652 Autor: Safjan Marek
  Wydawnictwo C.H.Beck