Prawo konstytucyjne Banaszak

Prawo konstytucyjne Banaszak

99 zł 85.81 zł

Banaszak Bogusław


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325572853
Rok wydania: 2015

Prawo konstytucyjne Banaszak

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo konstytucyjne przedstawia całość problematyki prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacja norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:
- konstytucyjnych zasad ustroju państwa,
- relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,
- statusu jednostki w państwie,
- kompetencji organów państwowych.

Piąte wydanie uwzględnia przemiany Konstytucji RP i przemiany ustawowe dokonane po ukazaniu się poprzedniego wydania.