Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące 2019
Bestseller

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące 2019

45 zł 34.77 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583336
Rok wydania: 2019

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące Stan prawny 14 stycznia 2019 roku

Teksty ustaw Becka z prawa konstytucyjnego zawierają:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim
- Ustawa o partiach politycznych
- Prawo o zgromadzeniach
- Ochrona informacji niejawnych
- Kodeks wyborczy
- Trybunał Stanu
- Trybunał konstytucyjny oraz inne akty prawne

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa konstytucyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 441)
Ustawa o obywatelstwie polskim
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829)
Ustawa o partiach politycznych
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 580)
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243).
Kodeks wyborczy
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 754)
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799)
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120)
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459)
Ustawa o Sądzie Najwyższym
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)
1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771); o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2507).
Kodeks postępowania cywilnego
5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2385),
11.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),
1.2.2019 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),
21.4.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Kodeks postępowania karnego
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987)
1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467); z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).
23.6.2018 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2405).
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 389)
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179)
Ustawa o radiofonii i telewizji
1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 915); z ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1717); wynikające z ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r. z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1039); wynikające z ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2019 r. z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1040).