Prawa konsumenta komentarz - upadłość konsumencka komentarz wzory wniosków

 1. Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami
  Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczn ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326486319 Autor: Cezary Zalewski
  Wolters Kluwer Polska
 2. Przewodnik po upadłości konsumenckiej praktyczny komentarz do przepisów
  Przewodnik po upadłości konsumenckiej praktyczny komentarz do przepisów z suplementem elektronicznym
  Autorem książki jest praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Publikacja zawiera praktyczną wiedzę z ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042723 Autor: Hajduk Michał
  Wydawnictwo ODDK
 3. Prawo konsumenckie
  Prawo konsumenckie
  Tom 7 komentarza do prawa konsumenckiego zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w u ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580380 Autor: Konrad Osajda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym
  Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym
  Publikacja to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe: interesy konsumentów (art. 24–25 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584807 Autor: Mariusz Mamczarek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej
  Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej
  Książka z prawa konsumenckiego podejmuje aktualną problematykę związaną z prawem konsumenckim w Polsce i wybranych krajach UE. W książce przedstawiono: ogólne zagadnienia prawa konsumenckiego (np. eur ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583565 Autor: Bogusława Gnela
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz
  Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz
  Komentarz zawiera omówienie rzeczywistych problemów jakie wyniknęły na tle stosowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz problemów jakie w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602976 Autor: Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
  Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
  Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381601177 Autor: Jan Monkiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 8. Prawa konsumenta w teorii i praktyce
  Prawa konsumenta w teorii i praktyce
  Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281683 Autor: Mariusz Fras
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego
  Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego
  Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym R ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595319 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Wymogi formalne w umowach konsumenckich
  Wymogi formalne w umowach konsumenckich
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów. Publikacja w obszerny sposób omawia:- ogólną charakterystykę wymogów formalnych w umowach z udzia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286701 Autor: Mateusz Grochowski
  Wydawnictwo C.H.Beck