Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

449 zł 413.39 zł

Leszek Bosek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582018
Rok wydania: 2019

Prawo medyczne

Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przystępność i praktyczne walory. Medical Law jest więc z pewnością istotnym novum na rynku. Publikacja stanowi opracowanie powstałe na bazie większego projektu wydawniczego: System Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek) wydawanego obecnie przez wydawnictwo C.H. Beck. Medical Law pogłębione omówienie wszystkich głównych zagadnień prawa medycznego, od historii prawa medycznego i deontologii medycznej, przez takie kluczowe instytucje prawa medycznego jak zgoda, obowiązki informacyjne, oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody, umowy i inne czynności prawne w sektorze medycznym, prawa i obowiązki pacjenta oraz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, po aktualne praktyczne i sporne zagadnienia związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, dyskutowane na międzynarodowych kongresach oraz będące wciąż przedmiotem aktualnych rozstrzygnięć sądów międzynarodowych i krajowych, a dotyczące genetyki, eksperymentów medycznych, transplantacji czy ludzkiej prokreacji. Oryginalność opracowania wynika z analitycznego podziału treści prawa medycznego wyrażającego się w przyjętej strukturze książki i omówieniu następujących zagadnień:

Medical Law presents typical medical problems from a legal perspective such as:

historia prawa medycznego i etyki (the history of medical law),
źródła prawa medycznego (sources of medical law),
właściwość I element prywatnego stosunku prawa medycznego – założenia ogólne i metodologiczne (properties and elements of a priVATe medical law relation – general and methodological premises),
czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku prawa medycznego (an act in law as a fundamental source of medical law relations),
zgoda na zabieg medyczny (consent to a medical procedure),
oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny (statements in the event of a patient's incapacity to consent to medical treatment),
status pacjenta (status of a patient),
formy prowadzenia działalności leczniczej (forms of conducting healthcare activity),
prawa pacjenta (patient's rights),
obowiązki pacjenta (patient's duties),
prawa podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne (rights of healthcare service providers),
obowiązki podmiotów leczniczych (duties of healthcare service providers),
pojęcie usługi opieki zdrowotnej (notion of a healthcare service),
eksperyment medyczny (medical experiments),
transplantologia (organ transplantation),
świadczenia zdrowotne z zakresu genetyki (genetics),
zabiegi estetyczne (aesthetic procedures),
świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację (medically assisted procreation).