Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz

 1. Prawo medyczne
  Prawo medyczne
  Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa me ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582018 Autor: Leszek Bosek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo medyczne Nesterowicz
  Prawo medyczne Nesterowicz wydanie uaktualnione i poszerzone
  Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788372858528 Autor: Nesterowicz Mirosław
  Wydawnictwo TNOiK
 3. Regulacje prawne
  Regulacje prawne
  Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego. Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606974 Autor: Błażej Kmieciak
  Wolters Kluwer Polska
 4. Farmacja ujednolicone przepisy Legis
  Farmacja ujednolicone przepisy Legis
  Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Od ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365467409 Autor: Legis
  Wydawnictwo Legis
 5. Leczenie biologiczne a prawa pacjenta
  Leczenie biologiczne a prawa pacjenta
  Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat terapii biologicznych i leków biopodobnych. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381607650 Autor: Marek Świerczyński
  Wolters Kluwer Polska
 6. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
  Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
  Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia poja ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585170 Autor: Leszek Bosek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo farmaceutyczne
  Prawo farmaceutyczne
  Publikacja Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do śro ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587730 Autor: Joanna Haberko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz
  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz
  W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605946 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o działalności leczniczej Komentarz
  Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Stan prawny: 15 marca 2019 roku z uwzględnieniem ustawy z 9 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2219) wchodzącej w życie 1 kwietnia 2019 roku
  W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603799 Autor: Maciej Dercz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo w medycynie Fiutak
  Prawo w medycynie Fiutak
  Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381288668 Autor: Agnieszka Fiutak
  Wydawnictwo C.H.Beck