Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz

 1. Odpowiedzialność karna lekarza w związku czynności medycznych
  Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
  W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870023 Autor: Dariusz Hajdukiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Prawo farmaceutyczne
  Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4
  Publikacja Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do śro ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587730 Autor: Joanna Haberko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo w medycynie Fiutak
  Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka
  Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381288668 Autor: Agnieszka Fiutak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Farmacja ujednolicone przepisy Legis
  Farmacja ujednolicone przepisy Legis 2019 stan prawny 6 maja 2019 roku
  Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Od ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365467409 Autor: Legis
  Wydawnictwo Legis
 5. Prawo medyczne oraz inne akty prawne
  Prawo medyczne oraz inne akty prawne
  Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłasz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584739 Autor: Rafał Kubiak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo medyczne Kubiak
  Prawo medyczne Kubiak
  Książka Rafała Kubiaka z prawa medycznego spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom zaint ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599218 Autor: Kubiak Rafał
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo medyczne
  Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego
  Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa me ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582018 Autor: Leszek Bosek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Regulacje prawne
  Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego
  Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego. Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606974 Autor: Błażej Kmieciak
  Wolters Kluwer Polska
 9. Leczenie biologiczne a prawa pacjenta
  Leczenie biologiczne a prawa pacjenta
  Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat terapii biologicznych i leków biopodobnych. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381607650 Autor: Marek Świerczyński
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
  Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2019
  Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia poja ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585170 Autor: Leszek Bosek
  Wydawnictwo C.H.Beck