Prawo medyczne Nesterowicz 2020

Prawo medyczne Nesterowicz 2020

Nesterowicz Mirosław


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372858528
Rok wydania: 2019

Prawo medyczne Nesterowicz wydanie uaktualnione i poszerzone

Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego.
Praca przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej – prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej oraz obowiązki lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; ponadto: ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, personelu medycznego i zakładu, jak i poszczególne przypadki odpowiedzialności, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody przy leczeniu i wypadki medyczne, oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez leki.
Rozdział 2 napisał dr Marcin Śliwka. Prawo do leczenia w państwach Unii Europejskiej według prawa unijnego.
Książka skierowana jest do każdego zainteresowanego Czytelnika, a zwłaszcza do lekarzy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i medycyny.
Spis treści:

- Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy
- Prawo do leczenia w Polsce i w Unii Europejskiej
- Odpowiedzialność cywilna lekarza
- Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego
- Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego
- Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa
- Kompensacja szkód ze zdarzeń medycznych
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki.