Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Sawicki Stefan


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326482021
Rok wydania: 2015

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego.
W wydaniu 16. podręcznika w odniesieniu do prawa zwyczajowego jako jednego z głównych źródeł prawa międzynarodowego sprecyzowano pojęcie szeroko rozumianej praktyki państw stanowiącej podstawę kształtowania normy zwyczajowej. Przedstawiono przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej kryteria uznania nowych państw z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Doprecyzowano także funkcje Ministra Spraw Zagranicznych reprezentującego państwo w stosunkach międzynarodowych, jak również omówiono ważną instytucję prawa dyplomatycznego, jaką jest korpus dyplomatyczny. Uwzględniając coraz większą rolę misji specjalnych, dokonano analizy Konwencji z 1969 r. regulującej ich powoływanie, skład oraz funkcje. Przytoczono też problemy, którymi aktualnie zajmuje się Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ w procesie przygotowania projektów umów międzynarodowych kodyfikujących różne dziedziny prawa międzynarodowego. W związku z przystąpieniem Polski w 2014 r. do Europejskiej Agencji Kosmicznej przedstawiono jej uprawnienia w zakresie badania przestrzeni kosmicznej oraz problematykę współpracy naszego kraju z Agencja.
Uzupełniono literaturę przedmiotu o najnowsze publikacje dotyczące tematyki podręcznika oraz wykorzystano nowe akty prawa międzynarodowego i polskiego prawa wewnętrznego.
Podręcznik prawniczy dla studentów wydziałów prawa i administracji, ale także osób zainteresowanych tą dziedziną prawa, m.in. polityków i dziennikarzy.