Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in.:

- cechy aktów prawa miejscowego oraz ich rodzaje,
- procedurę stanowienia prawa miejscowego i wymogi techniki prawodawczej,
- zasady sprawowania nadzoru i sądowej kontroli nad prawem miejscowym,
- zagadnienie bezczynności prawotwórczej.

W opracowaniu przystępnie wyjaśniono zawiłości procedury uchwałodawczej oraz wskazano najczęściej popełniane błędy dotyczące np.:

- rodzaju i zakresu podstaw prawnych,
- właściwości podmiotów posiadających kompetencje prawotwórcze,
- wymogów zaopiniowania lub uzgodnienia projektu aktu prawa miejscowego, bądź też
- wymogów procedury uchwałodawczej.

W książce uwzględniono aktualny stan prawny oraz wykorzystano bogaty dorobek orzeczniczy polskich sądów administracyjnych.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji. Powinien także zainteresować pracowników organów samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej i organów nadzoru.