Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa

Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa

Adam Doliwa


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325573850
Rok wydania: 2020

Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa

Kolejne, 6. wydanie, uwzględnia wszystkie zmiany, które pojawiły się od momentu publikacji ostatniego wydania. Są to m.in.: ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).