Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne Beck

Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne Beck

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588546
Rok wydania: 2019

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Książka z prawa nieruchomości posiada stan prawny na 8 lipca 2019 roku – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.9.2019 r. oraz 12.6.2020 r. Publikacja zawiera:
- Ustawę o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- Ustawę o własności lokali,
- Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- Ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- Prawo spółdzielcze,
- Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,
- Prawo budowlane,
- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego,
- oraz 12 rozporządzeń.
Książka Prawo nieruchomości adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.