Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne Beck 2020

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588546
Rok wydania: 2020

Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne Beck 2020

Książka z prawa nieruchomości posiada stan prawny Stan prawny: 17 kwietnia 2020 r. z podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 12.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080), 19.9.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).
Publikacja zawiera:
- Ustawę o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- Ustawę o własności lokali,
- Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- Ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- Prawo spółdzielcze,
- Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,
- Prawo budowlane,
- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego,
- oraz 12 rozporządzeń.
Książka Prawo nieruchomości adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.