Prawo o adwokaturze notariacie

 1. Umowa
  Umowa
  Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w pr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604468 Autor: Zbigniew Woźniak
  Wolters Kluwer Polska
 2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
  Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
  Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604772 Autor: Helena Ciepła
  Wolters Kluwer Polska
 3. Instytucje prawa rolnego
  Instytucje prawa rolnego
  Zarządzanie rolnictwem, w szczególności ziemią rolniczą, obszarem wiejskim, oraz organizowanie działalności rolniczej pozostają obecnie ośrodkiem uwagi zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Un ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603027 Autor: Małgorzata Korzycka
  Wolters Kluwer Polska
 4. Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie
  Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie
  Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580335 Autor: Andrzej Rataj
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Podatki
  Podatki
  Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602419 Autor: Wojciech Gonet
  Wolters Kluwer Polska
 6. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
  Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
  Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składan ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246187 Autor: Helena Ciepła
  Wolters Kluwer Polska
 7. Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie
  Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie
  Komentarz o czynnościach notarialnych do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.199 ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281775 Autor: Andrzej Jan Szereda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo pierwokupu nieruchomości
  Prawo pierwokupu nieruchomości
  Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze wzg ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078207 Autor: Wojciech Gonet
  Wolters Kluwer
 9. Akty notarialne Komentarz
  Akty notarialne Komentarz Druk na życzenie realizacja 10 dni
  Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniają ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480362 Autor: Aleksander Oleszko
  Wolters Kluwer Polska
 10. Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
  Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
  Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 10 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788327803306 Autor: Aleksander Oleszko
  LexisNexis Polska