Prawo o adwokaturze notariacie

 1. Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie
  Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie
  Książka kompleksowo omawia instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień za ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240574 Autor: Nowocień Marta Anna
  Wolters Kluwer
 2. Notarialne tytuły egzekucyjne
  Notarialne tytuły egzekucyjne
  Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich konte ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281324 Autor: Andrzej Marciniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej praktyki notarialnej 1918-1946
  Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej praktyki notarialnej 1918-1946
  Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją prawa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788376387734 Autor: Stus Marek
  Księgarnia Akademicka
 4. Prawo o adwokaturze
  Prawo o adwokaturze
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy Stan prawny: 1 sierpień 2017 TWOJE PRAWO ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325599102 Autor: Twoje Prawo
  C.H. Beck
 5. Czynności notarialne w prawie spółek
  Czynności notarialne w prawie spółek
  Książka będącą kompleksowym opracowaniem monograficznym poświęconym czynnościom notarialnym w kodeksie spółek handlowych. Przedstawiono w niej zarówno pogłębione rozważania dogmatyczne, jak i szer ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326438059 Autor: Rafał Wrzecionek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Prawo o adwokaturze Komentarze Iuris
  Prawo o adwokaturze Komentarze Iuris
  Korporacja adwokacka w ostatnich dziesięciu latach przeszła duże zmiany. Zwiększono dostęp do zawodu adwokata, zniesiono ograniczenia w zakresie przenoszenia siedziby, ułatwiono możliwość współpracy ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788363223045 Autor: Michta Dariusz
  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
 7. Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
  Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym Notariusz, komornik sądowy, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy oraz inne podmioty w postępowaniu wieczystoksięgowym
  Autor dokonuje analizy czynności sędziego i referendarza sądowego składających się na założenie księgi wieczystej i ujawnienie w niej stanu prawnego nieruchomości. MONOGRAFIE PRAWNICZE ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788301185091 Autor: Jakimiec Daniel
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 8. Prawo o adwokaturze 2016 Twoje Prawo
  Prawo o adwokaturze 2016 Twoje Prawo
  Stan prawny 2 maja 2016 rok. Seria Twoje Prawo zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585259 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
  Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
  Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprez ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788327806352 Autor: Wojciech Gonet
  LexisNexis
 10. ADWOKAT Z URZĘDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE
  ADWOKAT Z URZĘDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE Podstawowe zagadnienia prawne
  W nowoczesnej demokracji, mimo że obywatel ma zdecydowanie większe niż dawniej możli-wości dostępu do wymiaru sprawiedliwości, nadal istnieje znaczna grupa osób, które ze względu na swój status mają ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788376209654 Autor: Rynkun Werner Robert
  LexisNexis